Mary Lloyd Jones.  

gwaith newydd   iaith gyntaf   oriel   bywgraffiad   prynu

 
<spacer graphic>

bar


 

iaith gyntaf

 
 

Drwy ddefnyddio olew ar gynfas a chyfryngau cymysg ar bapur, rwy’n chwilio am ddyfeisiau a fydd yn fy ngalluogi i greu gweithiau aml haenog. Mae technegau llunio printiau digidol ar y cyd a pheintio wedi fy ngalluogi i gynhyrchu gwaith ar raddfa fach a mawr sy’n ymgorffori deunydd o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a deunyddiau o Brifysgol Brest, yr Academi Wyddelig a Choleg y Dindod, Dulyn. Drwy gyfosod testunau a gwrthrychau hapgael ar arwynebau yn creu prosesiwn o ddelweddau, cyfluniadau a chyfansoddiadau dathliadol. Mae eitemau unigol yn cyfeirio at enwogion hanesyddol a gyfrannodd tuag at ddiogelu llawysgrifau Cymraeg ar gyfer y dyfodol: Ieuan Fardd, Lewis Morris, Edward Lhuyd, Iolo Morgannwg a Syr John Rhŷs. Bydd y sawl sy’n gyfarwydd â llenyddiaeth Gymraeg yn adnabod dyfyniadau o’r Gododdin, Taliesin, a’r Mabinogi.

Y ffordd orau i ddod i ben â darllen testunau hynafol neu estron yw drwy ddefyddio dull o edrych perifferol neu ogwyddol, rhyw fath o ddarllen rhwng y llinellau. Mae’r gwaith yn amlygiad o’r “arall”.’

Iaith Gyntaf | Taith

 

Gwaith gan Mary Loyd Jones.     Gwaith gan Mary Loyd Jones.     Gwaith gan Mary Loyd Jones.     Gwaith gan Mary Loyd Jones.     Gwaith gan Mary Loyd Jones.     Gwaith gan Mary Loyd Jones.     Gwaith gan Mary Loyd Jones.

  Gwaith gan Mary Lloyd Jones.      Gwaith gan Mary Lloyd Jones. graphic.