Mary Lloyd Jones.  

gwaith newydd   iaith gyntaf   oriel   bywgraffiad   prynu

 
<spacer graphic>

bar


 

bywgraffiad

 
 

Ganed Mary Lloyd Jones ym Mhontarfynach, Ceredigion, Cymru.

Hyfforddwyd hi yng Ngholeg Celf Caerdydd ac mae wedi arddangos yn rheolaidd ers 1966.

Mae wedi gweithio fel artist llawn amser ers Ionawr 1989.

 

Preswylfeydd | Comisiynau a Gwobrau | Arddangosfeydd | Casgliadau Cyhoeddus | Teledu a Radio | Anrhydaddau ac Aelodaeth o Gyrff Cyhoeddus | Cyhoeddiadau

Portread Mary Lloyd Jones.